Wist je dat upgraden gevaarlijk is?


Upgraden naar nieuwe software is niet altijd aan te raden. Alvorens een nieuwe versie te installeren van een programma dat dagelijks gebruikt wordt, moet men zich er steeds vooraf van vergewissen dat die nieuwe versie compatibel en zonder bugs is.

Hier volgt het verhaal van een vriend die er voor koos een nieuwe versie te installeren... Hij verving zijn programma Vriendinnetje 12.4 door Echtgenote 1.0. Ongelukkig genoeg bleek dat dit programma erg hoge eisen stelde aan zijn systeem, en weinig ruimte over liet voor andere toepassingen. Tot zijn grote verbazing creŽerde het programma sub-programma's Kinderen 1.0 en Kinderen 1.1, hinderlijke en dure parasietprogramma's, zeker het eerste jaar, en niet verwijderbaar. Uiteraard waren geen van deze problemen vermeld op de verpakking of in de readme file; andere gebruikers hadden hem nochtans gewaarschuwd voor mogelijke problemen, maar hij sloeg deze waarschuwingen in de wind.

Bovendien start Echtgenote 1.0 automatisch op bij het aanzetten van het systeem, en houdt het alle andere activiteiten nauwlettend in de gaten. Dit is niet uit te schakelen. Nog een irritant punt is dat het programma de uitvoering van andere vitale programma's zoals Voetbal 4.3 en PintjeDrinken 7.5 bijna volledig belet. Enkel bij tientallen "Retry" pogingen wil Echtgenote 1.0 zeer af en toe de uitvoering van deze nuttige programma's toelaten, maar dit is zeer uitzonderlijk. Bij de installatie van Echtgenote 1.0 heeft de gebruiker geen enkele controle over de uitgevoerde procedures en blijkt nadien opgescheept te zitten met ongevraagde en ongewenste "plug-ins" zoals SchoonMoeder 2.5 en SchoonBroer beta. Bovendien verandert het gedrag van het programma voortdurend, en is het om de 28 dagen zelfs vrijwel volledig onbruikbaar, of minstens zeer onberekenbaar. Suggesties voor een nieuwe versie werden overgemaakt aan de leverancier van Echtgenote 1.0. Ziehier enkele nuttige opties, die een volgende versie zou moeten bevatten:
- een optie "Do not warn me again"
- een toets "Minimize" om het programma naar de achtergrond te verwijzen
- een toets "Ignore"
- een 'Uninstall" procedure die de gebruiker in staat stelt het programma, ten allen tijde volledig te verwijderen, zonder dat daar Divorce Errors" uit voortvloeien
- een "Restore" optie om de sexuele routines te reactiveren die bij de upgrade van Vriendinnetje 12.4 naar Echtgenote 1.0 zijn verloren gegaan. Opgelet, Echtgenote 1.0 bevat een bug waarover we het nog niet gehad hebben: als u namelijk Maitresse 1.1 wil installeren vooraleer u Echtgenote1.0 verwijdert zal deze laatste uw programma MS Money wissen alvorens zichzelf te verwijderen. In dat geval zal Maitresse 1.1 niet meer willen starten wegens onvoldoende system resources. Om deze bug te omzeilen kunt u het volgende proberen: installeer Maitresse 1.1 op een ander systeem dan datgene waar Echtgenote 1.0 op draait. Zorg er verder voor dat u nooit enige verbinding maakt tussen deze twee systemen, want Maitresse 1.1 kan routines bevatten die de werking van Echtgenote 1.0 belemmeren. Voor velen is het ondertussen duidelijk: zij willen alle problemen van Echtgenote 1.0 niet meemaken, en besluiten het bij Vriendinnetje 12.4 te houden.
Nochtans zijn daar ook nadelen aan verbonden: zo kun je namelijk Vriendinnetje 12.5 niet installeren zonder eerst Vriendinnetje 12.4 te verwijderen. Bovendien werkt de "Uninstall" optie niet vlekkeloos en blijven er nadien nog sporen van het vorige programma over, zoals Vergeten Ondergoed.dll bestanden.