Update 30/1/24: De nieuwe referentiewaarden zijn er voor 2024 (78gr voor benzine en 65 gr voor diesel).

Dé rekentool voor het berekenen van het VAA bedrijfswagens laat de verschillen zien in de berekening van het VAA tussen 2022 en 2024 voor zowel benzinewagens / dieselwagens en EV's.

Geef de CO2-uitstoot in van je bedrijfswagen (NEDC waarde en anders de WLTP waarde):

Geef de nieuwprijs incl BTW en optie's en excl kortingen (vb.: 22000):

Geef de leeftijd in van de wagen in (gehele) jaren:

Welk type wagen?
Diesel wagen (plugin diesel)
Benzine/LPG/CNG wagen
Plugin-hybride wagen
Elektrische wagen

 

Wat is er recent aangepast voor de VAA berekening?

Update 30 januari 2024: De nieuwe CO2 referentiewaarden zijn bekend en zijn magisch plots berekend via de WLTP norm. Dit zorgt voor een zachtere daling (diesel 67 gr -> 65gr / benzine 82gr -> 78 gr). Ook de minimale VAA is aangepast en is nu 133EUR (voorheen 128 EUR).

 

Update 29 december 2022: Het minimumbedrag stijgt in 2022 naar van 1400 naar 1540EUR (117 EUR/maand naar 128 EUR/maand). EV’s met een cataloguswaarde onder de 44.900 €, genieten van dit minimumbedrag.

Update 15 december 2022: De nieuwe CO2 referentiewaarden voor 2023 zijn bekend gemaakt. Door de vergroening van het wagenpark zijn deze hard gezakt (benzine: 91 naar 82 gram per kilometer / diesel: 75 naar 67 gram per kilometer) wat dus zorgt voor een stijging van de VAA.

Update 29 december 2021: Het minimumbedrag stijgt in 2022 naar van 1370 naar 1400EUR.

Update 13 december 2021 De nieuwe CO2 referentiewaarden voor 2022 zijn bekend gemaakt. Door de vergroening van het wagenpark zijn deze hard gezakt (benzine: 102 naar 91 gram per kilometer / diesel: 84 naar 75 gram per kilometer) wat dus zorgt voor een stijging van de VAA.

Update 18 mei 2021 Het is nu beslist dat de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens vanaf 2026 er nog enkel zal zijn voor CO2 vrije wagens (zoals een EV) en dat deze dan op termijn van 100% ook naar 60-70% zal worden afgebouwd. Dat er tegen dan nog wijzigingen gaan komen in de VAA berekening mag je zeker van zijn. En dat er nog iets moet komen om de wegvallende accijnzen op diesel/benzine te compenseren, mag duidelijk zijn…

Update 16 december 2020 De nieuwe CO2 referentiewaarden voor 2021 zijn bekend gemaakt. Door de vergroening van het wagenpark zijn deze hard gezakt (benzine: 111 naar 102 gram per kilometer / diesel: 91 naar 84 gram per kilometer) wat dus zorgt voor een stijging van de VAA.

Update 3 maart 2020 met de toevoeging van de officiële lijst fake hybrides, die vanaf 2020 nu fiscaal worden afgestraft.

Update op 11/01/2020 is de info toegevoegd rond de VAA berekening in 2020 (en de minimum VAA van 1360EUR voor 2020 -> 113EUR/maand). Goed nieuws alvast de jaarlijkse aanpassing van de referentiewaardes geeft ditmaal een daling van de VAA.

Bij dieselwagens is de referentie CO2 waarde voor het eerst terug gestegen van 88 gram naar 91 gram, voor benzinewagens stijgt het van 107 gram naar 111 gram. Dit door een hogere gemiddelde CO2 uitstoot vorig jaar  door de nieuwe WLTP normen, de ontdieseling en SUV-trend.

Voor de hybride wagens zijn er sinds 1/1/2018 grote aanpassingen voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2018.

In de formule voor de berekening van het VAA uit het privé-gebruik van hybride wagens aangekocht vanaf 01/01/2018 zal men dezelfde CO2-waardebepaling hanteren als bij de bepaling van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting:

 • Energiecapaciteit batterij ≥ 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van hybride versie
 • Energiecapaciteit batterij < 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van niet-hybride versie
 • Niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5

aangekocht” = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

Update 22/12/2015
De referentiewaarden van de 2016 VAA rekentool voor de co2 uitstoot van Benzine en dieselwagens zijn verder gezakt met 2 gram en 3 gram naar (89gram voor dieselwagens en 107gram voor benzinewagens). Hierdoor wordt de VAA 2016 voor een wagen weer iets duurder (al profiteren van de meesten ook weer van de veroudering van hun wagen, waardoor deze ook goedkoper wordt in VAA).

Update 22/12/2014
De referentiewaarden voor 2015 voor de co2 uitstoot van Benzine en dieselwagens zijn verder gezakt met 2 grammen naar (91gram voor dieselwagens en 110gram voor benzinewagens).

Update 20/11/2014
Voor de berekening van het VAA in 2015 zijn er reeds verschillende geruchten aan het rondgaan. 1 van de belangrijkste zou het wegvallen van het minimum bedrag zijn, waardoor elektrische/hybride wagens een nog lager fiscaal voordeel voor bedrijfswagens zullen gaan betalen (waar ze momenteel nog minimaal 104Euro betalen per maand.

Update 02/02/2014
Voor 2014 zijn er volgende wijzigingen aan de formule of de referentie uitstootwaarde bekend gemaakt. Het minimale voordeel van alle aard is geïndexeerd voor 2014 naar minimaal 104€/maand. De referentiewaardes voor de co2 uitstoot zijn ook aangepast:

 • Dieselwagens: referentiewaarde verlaagt van 95 naar 93gram CO2 – verhoging VAA dus
 • Benzinewagens: referentiewaarde daalt van 116 naar 112gram CO2 – een gevoelige verhoging dus

Update 18/03/2013
Voor 2013 zijn er volgende wijzigingen aangebracht in de VAA berekening:

 • Dieselwagens: referentiewaarde blijft op 95gram CO2
 • Benzinewagens: referentiewaarde stijgt van 115gram naar 116gram CO2 -> iets minder VAA te betalen dus!

Goed nieuws dus voor alle bedrijfswagenbezitters, daar de jaarlijkse afwaardering met 6% wel van kracht blijft. Voor diegene met een bedrijfswagen ouder tussen 1-4 jaar oud, zal er minder VAA betaald moeten worden.

Update 24/12/2012
Voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) worden ook de bedragen omtrent het voordeel alle aard van bedrijfswagens geïndexeerd. Het minimale voordeel komt daardoor op 1230€ (ipv. 1200€ in 2012). Ook de coëfficiënt in de berekening zal nog worden aangepast begin 2013.

Update 3/10/2012
Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe FAQ omtrent de berekening van het VAA bedrijfswagens online geplaatst en daarin lezen we weer enkele nieuwe wijzigingen (we zijn tenslotte nog maar 3 OKTOBER 😉 ).

Als belangrijkste wijziging is er de catalogusprijs:

 • Hierbij vallen tijdelijke promotionele kortingen weg uit de prijs (waar deze voorheen mee bij de prijs van de wagen werden opgeteld).
 • Optiepakketten die ook beschikbaar zijn voor particulieren (dus geen fleet optiepakketten) mogen ook met de pakketprijs gerekend worden en niet meer afzonderlijk zoals voorheen.

Update 03/04/2012
De afgelopen weken is er nog wat gesleuteld aan het begrip cataloguswaarde:

“cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijke betaalde BTW, zonder rekening te houden met kortingen of verminderingen”.

Let vooral op de passage werkelijke betaalde BTW, dus de BTW die op de factuur staat. Dit kan zeker een verschil gaan uitmaken wanneer gratis optiepacks/kortingen bij de catalogusprijs dienen geteld te worden.

Update 28/02/2012
Nog 2 kleine aanvullingen onder de aandacht brengen:

 • Het VAA van de bedrijfswagen wordt nu per dag berekend en niet meer per maand, dus het (jaarbedrag/366)* aantal dagen van de maand. Dit bedrag gaat dus elke maand wat schommelen voor de meeste werknemers.
 • De wijziging met de 6% aftrek gaat pas in vanaf 1 mei, maar zit reeds in onderstaande rekenmodule vervat.

Update 25/01/2012
Een nieuwe update van de wetgeving om snel nog wat achterpoortjes te sluiten. Per jaar dat de wagen oud (te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) is zal er 6% van de cataloguswaarde afgehaald worden (met een max. meetellend aantal jaren van 5jaar = 70% van de cataloguswaarde). Dit zal vooral grote gevolgen hebben voor 2dehandswagens en ten voordele zijn van mensen met firmawagens die tussen de 1-5 jaar oud zijn.

Update 23/12/2011

Na een nachtelijk debat is deze morgen een uitgebreide wetswijziging gestemd met naast de pensioenhervormingen ook de nieuwe wetgeving omtrent de berekening van het VAA voor bedrijfswagens.

Vanuit de vraag-antwoorden van vannacht (debat over de wetteksten) blijkt dat voor een 2de hands wagen het factuurbedrag zal gebruikt worden en dus NIET de nieuwprijs. Dit zal vooral goed in de oren klinken van ondernemers, die als speeltje een 5-10 jaar oude Porsche hebben aangekocht…
Update 04/12/2011
Formule aangepast met nieuwe 2012 fiscale waarden aan de hand van de begroting van Di Rupo1.

De formule gaat nu rekening houden met de nieuwprijs van de wagen (inclusief btw en opties!) en gaat geen onderscheid maken van of je minder/meer dan 25 km van je werkplek woont. De enige grote onduidelijkheid is het begrip “cataloguswaarde”.

Wie de formule zelf wilt narekenen voor een wagen met CO-uitstoot van meer dan 95gr (bij een benzine wagen dien je 115gr te nemen): (( ‘prijs’ *(((( ‘co’ – 95)* 0.1)+ 5.5)/100))*0.857143)/12

De nieuwe formule voor 2012 kort uitgelegd:
cataloguswaarde wagen * 5,5% (voor elke gram CO2-uitstoot extra boven het gemiddelde van 95gram uitstoot komt er 0,1% bij.

Van dit bedrag neem je 6/7de , waarna je door 12 dient te delen om het maandbedrag te bekomen.

Update 25/1/2012:
De aangepast wettekst:

Art 159
In de verantwoording van het amendement nr 2 bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is geworden, wordt met de betrekking tot de definitie van het begrip ‘cataloguswaarde’ het volgende vermeld (DOC53 1952/004 blz 26):

“onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehandswagens of wagens in leasing”.

Er is gebleken dat die definitie in het geval van tweedehandsvoertuigen kan leiden tot een ongewilde discriminatie omdat een dergelijk voertuig uiteraard minder waard is dan een voertuig in nieuwe staat.

Een dergelijke discriminatie is niet verantwoord. Derhalve stelt de regering voor om in artikel 36 §2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (WIB92) een bijkomende definitie in te voegen wanneer het voertuig waarvoor de voordelen van alle aard moeten worden berekend géén nieuw voertuig is. Voor die voertuigen kan dan worden gesteund op de catalogusprijs van het voertuig bij particuliere verkoop, inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno.

Bij aankoop van een tweedehandsvoertuig zal bovendien sneller een catalogus met de oorspronkelijke prijs bij verkoop in nieuwe staat worden teruggevonden dan een kopie van de oorspronkelijke factuur van verkoop in nieuwe staat. (!!!)

De huidige definitie blijft van toepassing voor de nieuwe voertuigen omdat deze definitie rekening houdt met de werkelijke waarde van het voertuig.

Aangezien alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, wordt de cataloguswaarde aangepast met een percentage dat rekening houdt met het aantal maanden die zijn verlopen na de eerste inschrijving van het betrokken voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen.

De Percentages zijn de volgende:

van 0-12 maanden = 100%
van 13 tot 24 maanden = 94%
van 25 tot 36 maanden= 88%
van 37 tot 48 maanden= 82%
van 49 tot 60 maanden= 76%
vanaf 61 maanden= 70 %

Op die manier wordt ten allen tijde rekening gehouden met een objectief vastgestelde waarde voor alle voertuigen .

Deze berekening zal in de bedrijfsvoorheffing slechts worden toegepast op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 mei 2012.

Marketing strateeg en docent (Thomas More/UHasselt). Sinds 2002 reeds techblogger. Marketing strateeg en privacy officer als freelancer en daarnaast ook gewoon papa thuis. Schrijf je in voor de Dailybits nieuwsbrief.

Abonneer
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

162 Reacties
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Herm
14 jaren geleden

Dat het wel degelijk iets uitmaakt, blijkt uit mijn huidige situatie…

Oude situatie 2009: 137€ te betalen
Huidige Touran: 160€ te betalen
Tijdelijke Mazda6: 141€ te betalen
Bestelde astra break: 110€ te betalen

50€ meer netto-loon dus over enkele maanden!

Fluppe
14 jaren geleden

Ni helemaal hé Herman, want hetgeen ge uiteindelijk zelf moet betalen is de belasting op uw voordeel in natura. Niet uw vollédig voordeel in natura.

Correct me if I’m wrong…

Herm
14 jaren geleden

Euhm. Elke maand wordt toch dit bedrag van mijn brutoloon genomen als eigen bijdrage voor de bedrijfswagen…

Fluppe
14 jaren geleden

Het kan zijn dat er verschillende systemen bestaan, maar hoe het bij mijn vorig en huidig werk is, wordt eerst dat voordeel in natura bij uw bruto belastbaar bijgeteld, dan worden alle taxen etc. er af getrokken, en op het einde wordt dat voordeel er opnieuw afgetrokken.

Jan
14 jaren geleden

Volgens mijn baas moet ook mijn lichte vracht bestelwagen ingegeven worden.
Klopt dit.
Ik heb slechts 2 zetels moet momenteel maandelijks 137,38euro betalen
Volgende maand wordt dit 173,46 voor een auto dat ik niet zelf heb gekozen!
Wie weet raad?

Johnny
Reply to  Jan
12 jaren geleden

Beste,

Ikzelf rij een transporter dubbele cabine. Deze gebruik ik ook voor privé doeleinden maar is een lease wagen voor herstellingen gaan uit te voeren bij klanten. hij is geleased door mijn werkgever. Ook voor een service bus met 2 zetels dient men een persoonlijke bijdrage te betalen, enkel als je deze gebruikt voor privé doeleinden. gebruik je hem daarvoor echter niet, dan dien je dit niet te betalen ! Je werkgever dient wel een CAR POLICY te laten tekenen door jou waarin duidelijk staat dat privé rijden niet mag. Je werkgever kan ( maar is niet verplicht )een Track & trace systeem laten plaatsen waarmee hij duidelijk kan bewijzen aan de fiscus dat er met jouw voertuig niet privé word gereden.

Hopelijk heb je hier wat aan.
Groeten, John.

Coudenijs
Reply to  Johnny
12 jaren geleden

beste,

ik rij voor mijn werk met een renault master, we mogen geen prive kilometers rijden met de wagen en kunnen ook niet, want we hebben track en trace. Is er ergens iets officieel te vinden van deze maatregel

Reply to  Coudenijs
12 jaren geleden

Dan vallen jullie ook buiten de betaling van dit voordeel alle aard, daar je de master niet prive gebruikt.

12 jaren geleden

Die lexalert-tool nog eens getest:

” Table ‘youniverse-drupal.vergelijkingsmodule2011′ doesn’t exist” ;-)))))

12 jaren geleden

Overzichtje van extra bijdragen per maand in het huidige voorstel van de begrotingen:
comment image

Fluppe
12 jaren geleden

7€ meer. Valt nog mee.

12 jaren geleden

Filip,

Dit is enkel de jaarlijkse indexatie.

Bijkomend is er nogk wat er nu in de begroting wordt besproken. Voor een Audi A4 dus +117€/maand… 😉

peter b
12 jaren geleden

dan ruil ik de zafira wel voor een vw fox benzine, toch nog ne break op oprit staan,als ik maar bij de klanten geraak

12 jaren geleden

Dit klopt totaal niet want nieuwe bedrag zal berekend worden op CO2 en aankoopwaarde. Opties worden erbij geteld en kortingen worden niet verrekend. Daarbuiten zal er geen verschil meer worden gemaakt tussen 5000km en 7500km. Welke gevolgen dit gaat hebben op bovenstaande cijfers weten dus pas als regering definitieve formule vrijgeeft. Alleszins zijn diegenen die wagen met weinig CO2 en veel opties hadden gekozen om in het verleden beter af te zijn nu slechter af want de prijs wordt meer berekend dus ook al die opties.

12 jaren geleden

Alex: Al gezien dat deze blogpost het laatste geupdate is op 14/11… 😉

Momenteel weet nog niemand, welke formule er zal gebruikt worden, maar vanaf deze geweten is, pas ik de rekenmodule aan (zoals ik ook alle payroll-systemen bij mijn klanten zal moeten gaan aanpassen 😉 ).

12 jaren geleden

Ik heb de formule nu aangepast aan de formule voor 2012 van het begrotingsakkoord.

12 jaren geleden

Nog aanpassing aan de code is de aftoppingsgrenzen van 85 en 220 gram naar beneden en boven toe.

Tomas
12 jaren geleden

Wat als ik een tweedhandswagen koop voor een prikje, wordt dan ook de oorspronkelijke catalogusprijs in rekening gebracht of de waarde aan welke je’m 2ehands koopt?

Zal nogal een werk zijn om alle prijzen en opties van alle wagens bij te houden, ook voor de oudere wagens dan die niet meer verkocht worden..

12 jaren geleden

Dat is inderdaad nog de grootste onduidelijkheid/bug in deze formule.

2de hands wagens worden het hardste gestraft. Benieuwd of er hiervoor nog een aanpassing gaat komen.

Jean-Luc
12 jaren geleden

Hoe zal de fiscus de cataloguswaarde bepalen inclusief de opties? Is daar een officiële lijst met cataloguswaardes? Dit is anders toch niet te controleren?

wesley
12 jaren geleden

Gaat dit over de catalogusprijs Met of Zonder garagekortingen? Bv de wagen + opties kost 28.000 euro maar de garage geeft mij een speciale aanbieding van 1000 euro + 6000 euro korting. Gaat de prijs in de formule dan over 28.000 euro of de 21.000 euro (die ik effectief betaal). Want anders word ik ook belast op de 7000 euro korting die de garage mij geeft.

12 jaren geleden

Ze spreken in alle teksten over cataloguswaarde. Dus zonder de gebruikelijke fleetkorting mee te pakken -> dus 28.000€ in jou voorbeeld.

Ikzelf ben ook nog benieuwd hoe dit gaat gecontroleerd worden en zal daar binnenkort hopelijk meer nieuws over ontvangen.

nico
12 jaren geleden

inclusief BTW ?  dus we gaan nog eens belasting op de btw betalen ook … ??

Giovanni
12 jaren geleden

Dir Rupo is goed bezig.

In onze firma is een van de weinige manieren om nog te ontsnappen aan de ‘eenheidsworst’ strategie een deftige firmawagen. Binnenkort allemaal met een strikje en in een ‘smartje’ rondrijden. Liefst nog electrisch, want dat staat dan goed voor de groene jongens die ook al geen bal verstand van mobiliteit hebben.
En wat voor de opties bij leveriing van de firmawagen die volledig betaald worden door de werknemer? Moeten we hierop ook buiten BTW nog eens belastingen betalen….ik verhuis naar Afrika….daar is men democratischer.

wesley
12 jaren geleden

Op sommige sites heb ik gelezen dat Di rupo deze nota heeft ingetrokken? Kan iemand dit confirmeren?

wesley
12 jaren geleden

hervorming van de belastingregeling voor de bedrijfswagens: het
voordeel in natura zal voortaan worden berekend volgens de
cataloguswaarde van het voertuig en van de impact ervan op het
milieu (CO2-uitstoot). Om de kosten van dit nieuwe belastingstelsel
te verdelen, zullen de kosten van dit nieuwe fiscaal stelsel voor 50%
ten laste genomen worden door de begunstigde als natuurlijke
persoon, en voor 50% door de vennootschap die het voertuig ter
beschikking stelt;

Filip
12 jaren geleden

Is er hier nu al enige duidelijkheid over hoe men juist gaat berekenen hoeveel ik elke maand ga moeten betalen voor een SUV(die ik dus wel jobmatig nodig heb he)?

12 jaren geleden

De grote jongens zijn ook eindelijk in actie geschoten en SD, Deloitte, Vacature en Agoria hebben inderdaad allemaal berekeningsmodules ondertussen, die allen gebruik maken van dezelfde formule.

Lang leve de snelheid die een blogger heeft om iets online te gooien. 😉

Bart
12 jaren geleden

Je mag er staat op maken, dat de automerken het probleem van de kortingen snel zullen opgelost hebben: het volstaat om een ‘business’ model uit te brengen dat standaard de meest relevante opties al aan boord heeft voor een netto-prijs en dit model zal dan alleen aan klanten met BTW nr worden aangeboden.

12 jaren geleden

Het zal er vooral van afhangen welke prijs ze nu in de formula gaan gebruiken.

Ik hoor bijvoorbeeld dat alle opties uit een zogenaamd pack afzonderlijk meoten geteld worden. Dus als je bijvoorbeeld een autosalon-pack met 2000€ aan opties er gratis hebt bijgekregen, zal die 2000€ bij de prijs van de wagen worden opgeteld.

12 jaren geleden

De nieuwe formule van de berekening (zoals hierboven gebruikt) is goedgekeurd in de kamercomissie daarnet:

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111220_073

12 jaren geleden

Voor de volledigheid snel de benzine-optie toegevoegd in de code.

Johan
12 jaren geleden

Kan je de update van 23/12 staven met enkele bronvermeldingen? Dit zou inderdaad goed nieuws zijn, maar in de pers die ik gecheckt heb, vind je daarover nog niets terug.

12 jaren geleden

Zie het verslag van in de kamercomissie:

http://t.co/KwyqNuFy

Zoeken op tweedehands voor de vragen en antwoorden over de situatie voor tweddehandswagens.

stoffie
12 jaren geleden

Een praktische vraag, om het voordeel alle aard te berekenen…
Hoe gaat men om met het bedrag dat de werknemer zelf moet betalen aan de werkgever voor extra’s en opties?

Lodewijk
12 jaren geleden

Vorig jaar betaald: €199,97, Volgend jaar te betalen: €508,93!!! WTF??!

12 jaren geleden

Lodewijk: met welk type auto heb je de calculatie gedaan? Ik vermoed een grote SUV of monovolume?

Xa4
12 jaren geleden

@Bert Buschop
voor de iPhone bestaat er nu ook een app: http://itunes.apple.com/be/app/co2-tax/id489183256?l=nl&mt=8

Jean-Paul
12 jaren geleden

Mijn baas kocht zich een nieuwe auto en Ik kreeg zijn Mercedes E220 diesel me veel opties.
Ondertussen is de Mercedes 9 jaar oud en heeft meer dan 400.000 km.
Met de nieuwe wetgeving zal ik bijna 500 Euro van mijn loon moeten afgeven.
De auto is nog goed en ik ben hem zeker niet beu maar 500€ voor en auto van 9 jaar lig mij zwaar op de maag !! We zoeken een oplossing maar weten nog niet wat te doen.

12 jaren geleden

Jean-paul: een tip. Laat die mercedes aan een andere vennootschap verkocht worden binnen het bedrijf aan lagere prijs. Een 2de hands wagen wordt namelijk op de 2de hands factuur belast.

Ben
12 jaren geleden

Herman: vanaf vandaag dus niet meer 🙂

12 jaren geleden

Inderdaad.

Al wie de laatste weken zijn wagens 2dehands verkocht heeft aan andere vennootschap komt nu bedrogen uit.

Voor 2de handswagens gaat men nog steeds uitgaan van de cataloguswaarde, dus heb je nu een 2de hands wagen gekocht dan heb je de cataloguswaarde en een leeftijd van 0 jaar aan je broek (leeftijd begint te tellen van de eigen inschrijving van het voertuig)….

Daan
12 jaren geleden

Wat met een tweedehands wagen die wordt aangekocht als hij reeds ouder dan 5 jaar is. Geldt er dan nog altijd die 70% van de originele aankoopwaarde, of geldt dan wel het factuurbedrag, of geldt dan 100% van de originele aankoopwaarde (aangezien je die wagen nu zelf pas inschrijft). Dit zou willen zeggen dat een wagen van 10 jaar oud, tweede, derde of nog meerdere-hands nog altijd op 100% van de originele aankoopwaarde wordt belast. Terwijl die wagen eigenlijk bijna niets meer waard is. Het is toch niet allemaal duidelijk hoor.

Reply to  Daan
12 jaren geleden

Daan,

De auto die jij voorstelt gaat het hardste getroffen worden.

Deze zal namelijk aan 100% van de cataloguswaarde belast worden, omdat je hem nu pas inschrijft = 0 jaren leeftijd.

Dit hebben ze ingebouwd omdat vele ondernemers hun wagens nu waren aan het doorverkopen aan een andere NV om zo het factuurbedrag naar beneden te brengen.

Deze nieuwe regeling is dus inderdaad zeer nadelig voor 2de handswagens, die je aankoopt, dus dat zal niet snel meer gedaan worden.

Daan
Reply to  Herman
12 jaren geleden

Volgens mij moet dat de datum van de originele inschrijving zijn. En niet van je eigen eerste inschrijving want dat zou willen zeggen dat een nieuwe wagen evenveel belast wordt dan een tweedehands van meer dan een jaar oud.

(te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) => waar heb je dat gelezen?

Reply to  Daan
12 jaren geleden

Neen het is wel degelijk jou inschrijving en niet de eerste inschrijving van de wagen.

“Tweedehandswagens die jonger zijn dan één jaar worden belast zoals een nieuwe wagen. Daarna daalt de cataloguswaarde zes jaar lang met 6%, wat uiteraard de belastingen doet dalen. Deze daling in belastingen zal ook gelden voor wagens die nieuw werden aangekocht.”

(Ik ben zelf SAP HR payroll consultant en moet de nieuwe regels bij vele klanten in het systeem gaan inbouwen. 😉 )

Daan
Reply to  Herman
12 jaren geleden

awel zoals je zegt, tweedehands die jonger is dan een jaar. Ik heb het over een tweeehands die al meer dan een jaar oud is op het moment dat je hem aankoopt.

Dirk Blomme
12 jaren geleden

Per jaar dat de wagen oud (te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) is zal er 6% van de cataloguswaarde afgehaald worden (met een max. meetellend aantal jaren van 5jaar = 70% van de cataloguswaarde).

VRAAG: 6% van cataloguswaarde … met opties of zonder???

Reply to  Dirk Blomme
12 jaren geleden

inderdaad de factuurprijs van een nieuwe wagen = catalogusprijs + opties + btw (exclusief rekening te houden met kortingen!)

Ik hoorde op het autosalon dat de meeste automerken dan ook met special leasingmodellen gaan uitkomen, waar de korting reeds mee in de catalogusprijs zal verwerkt worden (en deze enkel voor leasing aangekocht gaan kunnen worden).

Daan
12 jaren geleden

dat zal wel met opties zijn, zonder twijfel

Dirk Blomme
12 jaren geleden

pffffffffff

Daan
12 jaren geleden

Ja maar ondernemers, deden dat met ‘relatief’ nieuwe wagens, auto’s van meer dan 5 jaar oud zijn niet interssant voor ondernemers. Het imago wil ook wat he.
Wat met tweedahands wagen die ingevoerd worden uit bv Duitsland, daar is de cataloguswaarde toch niet van bekend, (de originele aankoopfactuur krijg je toch niet mee) of gaat de fiscus dan voor elke wagen een configuratie doen met alle opties die op de wagen staan, lijkt me niet haalbaar…

Jacobs Kris
12 jaren geleden

Waarom blijven Hybride wagens in de kou staan?
Deze zijn al gauw 20 % duurder dan een niet-hybride wagen en worden dus bestraft omdat ze beter zijn voor het milieu?
Waar is de logica?

Patrick
Reply to  Jacobs Kris
12 jaren geleden

Een Auris hybride komt aan het minimumbedrag. Namelijk 100 euro per maand. Een Pruis ook dus ik weet niet wat je hiermee bedoelt.
Ik vermoed dat de meerprijs van een hybride nog altijd gecompenseerd wordt door de lage co2 factor.

Bart
Reply to  Patrick
12 jaren geleden

Wat met de Lexus RX400hybride, is daar geen gunst-hybride-maatregel voor uitgevonden?

Reply to  Bart
12 jaren geleden

Neen geen gunstmaatregelen voorzien voor hybrides…

Die hybride lexus zal je dus al snel een VAA van 500-600€/maand gaan kosten.

Vereecken alex
12 jaren geleden

Heb momenteel een volvo xc70 en betaal nu 199 euro. Als beloning voor mijn goede prestaties mocht ik eind vorig jaar (zeg december) een wagen kiezen voor een bedrag van 48000 euro incl. btw met een co2 uitsoot van 174

Dus heb ik voor een range rover evogue gekozen model pure met automaat.
Leverings termijn +- juni dit jaar.

Dus volgens de berekening moet ik dan 549 euro ????

Jawadde!!!!!!!!!!

peter b
12 jaren geleden

weet zelfs niet wat mijn wagen van cataloguswaarde heeft, is overgenomen van een collega. ben benieuwd dus wat het gaat geven op loonafrekening.
is wel duidelijk dat de regering weer als een kip zonder kop is bezig geweest. Wat als ik nu terug mijn eigen wagen gebruik en mijn kilometers van hoofdkantoor naar klant doorgeef als beroepsverplaatsing?

Patrick
12 jaren geleden

Ik begrijp de berekening maar de opties zijn me nog niet helemaal duidelijk.
Als ik in deze tijden van saloncondities een optiepakket van 5000 euro voor 1000 euro krijg. Wordt er in deze formule dan met 5000 of 1000 gerekend?
Volgens mij weet niemand hier een antwoord op. Alvast niet FOD Financiën.

Reply to  Patrick
12 jaren geleden

Wat staat er op je factuur.

Als daar staat:
catalogusprijs
+ optiepacket van 5000€
– salonkorting op optiepacket van 4000€
=factuurbedrag

Dan zal je de 5000€ mee op je brood in de VAA-berekening krijgen, daar korting niet worden meegerekend. Het hangt er dus helemaal vanaf af, hoe het op je factuur staat.

Robby
Reply to  herman dailybits
12 jaren geleden

Garages zullen wss in de toekomst ipv die korting zichtbaar te maken, 1 bedrag als waarde voor de opties op de factuur plaatsen.

wim
12 jaren geleden

mooie regeling, heb me juist s4 gekocht (dik half jaartje) op mijn bvba. Heb deze voor zeer scherpe prijs (jonge occasie) kunnen kopen in Duitsland en nu komen ze met zo een regeling af. Vrees dat er niets anders opzit dan mijn droomwagen terug te verkopen. Catalogusprijs is gigantisch veel hoger dan dat ik hem betaald heb.
Dit is echt balen!!!

Robby
12 jaren geleden

Bij de regeling voor 2de hands stel ik mij toch deze vraag.

ik koop een tweedehandswagen. Hoe moet ik dan de vroegere cataloguswaarde inschatten? Dan moet je al bijna de factuur van de eerste aankoop gaan opvragen. Of gelijk bij verzekeringen verwijzen naar de referteprijzen in het boekje dat elk jaar uitgegeven wordt?

Hier kan mijns inziens nog gesjoemeld worden. Of gaan ze bij de overheid bij een controle je wagen uit elkaar halen om te zien welke opties erop zitten?