Berekenen VAA 2020 van je bedrijfswagen

Dé rekentool voor het berekenen van het VAA bedrijfswagens laat de verschillen zien in de berekening van het VAA tussen 2019 en 2020 voor zowel benzinewagens als dieselwagens. Let op met de aankomende nieuwe WLTP normen (vanaf 1 januari 2021) zal de VAA dan ook gevoelig stijgen voor vele wagens.

Open de rekenmodule in een nieuw scherm

 

Wat is er recent aangepast voor de VAA berekening?

De laatste update is gebeurd op 03/03/2020 met de toevoeging van de officiële lijst fake hybrides, die vanaf 2020 nu fiscaal worden afgestraft.

Op 11/01/2020 is de info toegevoegd rond de VAA berekening in 2020 (en de minimum VAA van 1360EUR voor 2020 -> 113EUR/maand). Goed nieuws alvast de jaarlijkse aanpassing van de referentiewaardes geeft ditmaal een daling van de VAA.

Wat is er recent aangepast voor de fiscale aftrekbaarheid?

Ook de fiscale aftrekbaarheid (ook voor brandstof) is aangepast, daar deze vanaf 2020 hard daalt (voor vennootschappen en niet voor zelfstandigen). Voorbeeld voor een zeer co2-arme diesel van 3 jaar oud.

Bij dieselwagens is de referentie CO2 waarde voor het eerst terug gestegen van 88 gram naar 91 gram, voor benzinewagens stijgt het van 107 gram naar 111 gram. Dit door een hogere gemiddelde CO2 uitstoot vorig jaar  door de nieuwe WLTP normen, de ontdieseling en SUV-trend.

Voor de hybride wagens zijn er sinds 1/1/2018 grote aanpassingen voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2018.

In de formule voor de berekening van het VAA uit het privé-gebruik van hybride wagens aangekocht vanaf 01/01/2018 zal men dezelfde CO2-waardebepaling hanteren als bij de bepaling van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting:

 • Energiecapaciteit batterij ≥ 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van hybride versie
 • Energiecapaciteit batterij < 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van niet-hybride versie
 • Niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5

aangekocht” = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

Update 22/12/2015
De referentiewaarden van de 2016 VAA rekentool voor de co2 uitstoot van Benzine en dieselwagens zijn verder gezakt met 2 gram en 3 gram naar (89gram voor dieselwagens en 107gram voor benzinewagens). Hierdoor wordt de VAA 2016 voor een wagen weer iets duurder (al profiteren van de meesten ook weer van de veroudering van hun wagen, waardoor deze ook goedkoper wordt in VAA).

Update 22/12/2014
De referentiewaarden voor 2015 voor de co2 uitstoot van Benzine en dieselwagens zijn verder gezakt met 2 grammen naar (91gram voor dieselwagens en 110gram voor benzinewagens).

Update 20/11/2014
Voor de berekening van het VAA in 2015 zijn er reeds verschillende geruchten aan het rondgaan. 1 van de belangrijkste zou het wegvallen van het minimum bedrag zijn, waardoor elektrische/hybride wagens een nog lager fiscaal voordeel voor bedrijfswagens zullen gaan betalen (waar ze momenteel nog minimaal 104Euro betalen per maand.

Update 02/02/2014
Voor 2014 zijn er volgende wijzigingen aan de formule of de referentie uitstootwaarde bekend gemaakt. Het minimale voordeel van alle aard is geïndexeerd voor 2014 naar minimaal 104€/maand. De referentiewaardes voor de co2 uitstoot zijn ook aangepast:

 • Dieselwagens: referentiewaarde verlaagt van 95 naar 93gram CO2 – verhoging VAA dus
 • Benzinewagens: referentiewaarde daalt van 116 naar 112gram CO2 – een gevoelige verhoging dus

Update 18/03/2013
Voor 2013 zijn er volgende wijzigingen aangebracht in de VAA berekening:

 • Dieselwagens: referentiewaarde blijft op 95gram CO2
 • Benzinewagens: referentiewaarde stijgt van 115gram naar 116gram CO2 -> iets minder VAA te betalen dus!

Goed nieuws dus voor alle bedrijfswagenbezitters, daar de jaarlijkse afwaardering met 6% wel van kracht blijft. Voor diegene met een bedrijfswagen ouder tussen 1-4 jaar oud, zal er minder VAA betaald moeten worden.

Update 24/12/2012
Voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) worden ook de bedragen omtrent het voordeel alle aard van bedrijfswagens geïndexeerd. Het minimale voordeel komt daardoor op 1230€ (ipv. 1200€ in 2012). Ook de coëfficiënt in de berekening zal nog worden aangepast begin 2013.

Update 3/10/2012
Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe FAQ omtrent de berekening van het VAA bedrijfswagens online geplaatst en daarin lezen we weer enkele nieuwe wijzigingen (we zijn tenslotte nog maar 3 OKTOBER 😉 ).

Als belangrijkste wijziging is er de catalogusprijs:

 • Hierbij vallen tijdelijke promotionele kortingen weg uit de prijs (waar deze voorheen mee bij de prijs van de wagen werden opgeteld).
 • Optiepakketten die ook beschikbaar zijn voor particulieren (dus geen fleet optiepakketten) mogen ook met de pakketprijs gerekend worden en niet meer afzonderlijk zoals voorheen.

Update 03/04/2012
De afgelopen weken is er nog wat gesleuteld aan het begrip cataloguswaarde:

“cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijke betaalde BTW, zonder rekening te houden met kortingen of verminderingen”.

Let vooral op de passage werkelijke betaalde BTW, dus de BTW die op de factuur staat. Dit kan zeker een verschil gaan uitmaken wanneer gratis optiepacks/kortingen bij de catalogusprijs dienen geteld te worden.

Update 28/02/2012
Nog 2 kleine aanvullingen onder de aandacht brengen:

 • Het VAA van de bedrijfswagen wordt nu per dag berekend en niet meer per maand, dus het (jaarbedrag/366)* aantal dagen van de maand. Dit bedrag gaat dus elke maand wat schommelen voor de meeste werknemers.
 • De wijziging met de 6% aftrek gaat pas in vanaf 1 mei, maar zit reeds in onderstaande rekenmodule vervat.

Update 25/01/2012
Een nieuwe update van de wetgeving om snel nog wat achterpoortjes te sluiten. Per jaar dat de wagen oud (te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) is zal er 6% van de cataloguswaarde afgehaald worden (met een max. meetellend aantal jaren van 5jaar = 70% van de cataloguswaarde). Dit zal vooral grote gevolgen hebben voor 2dehandswagens en ten voordele zijn van mensen met firmawagens die tussen de 1-5 jaar oud zijn.

Update 23/12/2011

Na een nachtelijk debat is deze morgen een uitgebreide wetswijziging gestemd met naast de pensioenhervormingen ook de nieuwe wetgeving omtrent de berekening van het VAA voor bedrijfswagens.

Vanuit de vraag-antwoorden van vannacht (debat over de wetteksten) blijkt dat voor een 2de hands wagen het factuurbedrag zal gebruikt worden en dus NIET de nieuwprijs. Dit zal vooral goed in de oren klinken van ondernemers, die als speeltje een 5-10 jaar oude Porsche hebben aangekocht…
Update 04/12/2011
Formule aangepast met nieuwe 2012 fiscale waarden aan de hand van de begroting van Di Rupo1.

De formule gaat nu rekening houden met de nieuwprijs van de wagen (inclusief btw en opties!) en gaat geen onderscheid maken van of je minder/meer dan 25 km van je werkplek woont. De enige grote onduidelijkheid is het begrip “cataloguswaarde”.

Wie de formule zelf wilt narekenen voor een wagen met CO-uitstoot van meer dan 95gr (bij een benzine wagen dien je 115gr te nemen): (( ‘prijs’ *(((( ‘co’ – 95)* 0.1)+ 5.5)/100))*0.857143)/12

De nieuwe formule voor 2012 kort uitgelegd:
cataloguswaarde wagen * 5,5% (voor elke gram CO2-uitstoot extra boven het gemiddelde van 95gram uitstoot komt er 0,1% bij.

Van dit bedrag neem je 6/7de , waarna je door 12 dient te delen om het maandbedrag te bekomen.

Update 25/1/2012:
De aangepast wettekst:

Art 159
In de verantwoording van het amendement nr 2 bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is geworden, wordt met de betrekking tot de definitie van het begrip ‘cataloguswaarde’ het volgende vermeld (DOC53 1952/004 blz 26):

“onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehandswagens of wagens in leasing”.

Er is gebleken dat die definitie in het geval van tweedehandsvoertuigen kan leiden tot een ongewilde discriminatie omdat een dergelijk voertuig uiteraard minder waard is dan een voertuig in nieuwe staat.

Een dergelijke discriminatie is niet verantwoord. Derhalve stelt de regering voor om in artikel 36 §2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (WIB92) een bijkomende definitie in te voegen wanneer het voertuig waarvoor de voordelen van alle aard moeten worden berekend géén nieuw voertuig is. Voor die voertuigen kan dan worden gesteund op de catalogusprijs van het voertuig bij particuliere verkoop, inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno.

Bij aankoop van een tweedehandsvoertuig zal bovendien sneller een catalogus met de oorspronkelijke prijs bij verkoop in nieuwe staat worden teruggevonden dan een kopie van de oorspronkelijke factuur van verkoop in nieuwe staat. (!!!)

De huidige definitie blijft van toepassing voor de nieuwe voertuigen omdat deze definitie rekening houdt met de werkelijke waarde van het voertuig.

Aangezien alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, wordt de cataloguswaarde aangepast met een percentage dat rekening houdt met het aantal maanden die zijn verlopen na de eerste inschrijving van het betrokken voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen.

De Percentages zijn de volgende:

van 0-12 maanden = 100%
van 13 tot 24 maanden = 94%
van 25 tot 36 maanden= 88%
van 37 tot 48 maanden= 82%
van 49 tot 60 maanden= 76%
vanaf 61 maanden= 70 %

Op die manier wordt ten allen tijde rekening gehouden met een objectief vastgestelde waarde voor alle voertuigen .

Deze berekening zal in de bedrijfsvoorheffing slechts worden toegepast op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 mei 2012.

Gerelateerde berichten

Herman Maes - online marketeer DPO freelancer

Herman

Online marketeer en (tech)blogger sinds 2002. Freelancer vanuit Dailybits rond SEO/HubSpot/Marketing strategie/GDPR/... en daarnaast ook gewoon papa thuis.

Schrijf je in op de maandelijkse Dailybits mailing voor tips, tricks en random stuff.

161 comments

 • Dat het wel degelijk iets uitmaakt, blijkt uit mijn huidige situatie…

  Oude situatie 2009: 137€ te betalen
  Huidige Touran: 160€ te betalen
  Tijdelijke Mazda6: 141€ te betalen
  Bestelde astra break: 110€ te betalen

  50€ meer netto-loon dus over enkele maanden!

 • Ni helemaal hé Herman, want hetgeen ge uiteindelijk zelf moet betalen is de belasting op uw voordeel in natura. Niet uw vollédig voordeel in natura.

  Correct me if I’m wrong…

 • Het kan zijn dat er verschillende systemen bestaan, maar hoe het bij mijn vorig en huidig werk is, wordt eerst dat voordeel in natura bij uw bruto belastbaar bijgeteld, dan worden alle taxen etc. er af getrokken, en op het einde wordt dat voordeel er opnieuw afgetrokken.

 • Volgens mijn baas moet ook mijn lichte vracht bestelwagen ingegeven worden.
  Klopt dit.
  Ik heb slechts 2 zetels moet momenteel maandelijks 137,38euro betalen
  Volgende maand wordt dit 173,46 voor een auto dat ik niet zelf heb gekozen!
  Wie weet raad?

  • Beste,

   Ikzelf rij een transporter dubbele cabine. Deze gebruik ik ook voor privé doeleinden maar is een lease wagen voor herstellingen gaan uit te voeren bij klanten. hij is geleased door mijn werkgever. Ook voor een service bus met 2 zetels dient men een persoonlijke bijdrage te betalen, enkel als je deze gebruikt voor privé doeleinden. gebruik je hem daarvoor echter niet, dan dien je dit niet te betalen ! Je werkgever dient wel een CAR POLICY te laten tekenen door jou waarin duidelijk staat dat privé rijden niet mag. Je werkgever kan ( maar is niet verplicht )een Track & trace systeem laten plaatsen waarmee hij duidelijk kan bewijzen aan de fiscus dat er met jouw voertuig niet privé word gereden.

   Hopelijk heb je hier wat aan.
   Groeten, John.

   • beste,

    ik rij voor mijn werk met een renault master, we mogen geen prive kilometers rijden met de wagen en kunnen ook niet, want we hebben track en trace. Is er ergens iets officieel te vinden van deze maatregel

 • Filip,

  Dit is enkel de jaarlijkse indexatie.

  Bijkomend is er nogk wat er nu in de begroting wordt besproken. Voor een Audi A4 dus +117€/maand… 😉

 • dan ruil ik de zafira wel voor een vw fox benzine, toch nog ne break op oprit staan,als ik maar bij de klanten geraak

 • Dit klopt totaal niet want nieuwe bedrag zal berekend worden op CO2 en aankoopwaarde. Opties worden erbij geteld en kortingen worden niet verrekend. Daarbuiten zal er geen verschil meer worden gemaakt tussen 5000km en 7500km. Welke gevolgen dit gaat hebben op bovenstaande cijfers weten dus pas als regering definitieve formule vrijgeeft. Alleszins zijn diegenen die wagen met weinig CO2 en veel opties hadden gekozen om in het verleden beter af te zijn nu slechter af want de prijs wordt meer berekend dus ook al die opties.

 • Alex: Al gezien dat deze blogpost het laatste geupdate is op 14/11… 😉

  Momenteel weet nog niemand, welke formule er zal gebruikt worden, maar vanaf deze geweten is, pas ik de rekenmodule aan (zoals ik ook alle payroll-systemen bij mijn klanten zal moeten gaan aanpassen 😉 ).

 • Wat als ik een tweedhandswagen koop voor een prikje, wordt dan ook de oorspronkelijke catalogusprijs in rekening gebracht of de waarde aan welke je’m 2ehands koopt?

  Zal nogal een werk zijn om alle prijzen en opties van alle wagens bij te houden, ook voor de oudere wagens dan die niet meer verkocht worden..

 • Dat is inderdaad nog de grootste onduidelijkheid/bug in deze formule.

  2de hands wagens worden het hardste gestraft. Benieuwd of er hiervoor nog een aanpassing gaat komen.

 • Hoe zal de fiscus de cataloguswaarde bepalen inclusief de opties? Is daar een officiële lijst met cataloguswaardes? Dit is anders toch niet te controleren?

 • Gaat dit over de catalogusprijs Met of Zonder garagekortingen? Bv de wagen + opties kost 28.000 euro maar de garage geeft mij een speciale aanbieding van 1000 euro + 6000 euro korting. Gaat de prijs in de formule dan over 28.000 euro of de 21.000 euro (die ik effectief betaal). Want anders word ik ook belast op de 7000 euro korting die de garage mij geeft.

 • Ze spreken in alle teksten over cataloguswaarde. Dus zonder de gebruikelijke fleetkorting mee te pakken -> dus 28.000€ in jou voorbeeld.

  Ikzelf ben ook nog benieuwd hoe dit gaat gecontroleerd worden en zal daar binnenkort hopelijk meer nieuws over ontvangen.

 • Dir Rupo is goed bezig.

  In onze firma is een van de weinige manieren om nog te ontsnappen aan de ‘eenheidsworst’ strategie een deftige firmawagen. Binnenkort allemaal met een strikje en in een ‘smartje’ rondrijden. Liefst nog electrisch, want dat staat dan goed voor de groene jongens die ook al geen bal verstand van mobiliteit hebben.
  En wat voor de opties bij leveriing van de firmawagen die volledig betaald worden door de werknemer? Moeten we hierop ook buiten BTW nog eens belastingen betalen….ik verhuis naar Afrika….daar is men democratischer.

 • hervorming van de belastingregeling voor de bedrijfswagens: het
  voordeel in natura zal voortaan worden berekend volgens de
  cataloguswaarde van het voertuig en van de impact ervan op het
  milieu (CO2-uitstoot). Om de kosten van dit nieuwe belastingstelsel
  te verdelen, zullen de kosten van dit nieuwe fiscaal stelsel voor 50%
  ten laste genomen worden door de begunstigde als natuurlijke
  persoon, en voor 50% door de vennootschap die het voertuig ter
  beschikking stelt;

 • Is er hier nu al enige duidelijkheid over hoe men juist gaat berekenen hoeveel ik elke maand ga moeten betalen voor een SUV(die ik dus wel jobmatig nodig heb he)?

 • De grote jongens zijn ook eindelijk in actie geschoten en SD, Deloitte, Vacature en Agoria hebben inderdaad allemaal berekeningsmodules ondertussen, die allen gebruik maken van dezelfde formule.

  Lang leve de snelheid die een blogger heeft om iets online te gooien. 😉

 • Je mag er staat op maken, dat de automerken het probleem van de kortingen snel zullen opgelost hebben: het volstaat om een ‘business’ model uit te brengen dat standaard de meest relevante opties al aan boord heeft voor een netto-prijs en dit model zal dan alleen aan klanten met BTW nr worden aangeboden.

 • Het zal er vooral van afhangen welke prijs ze nu in de formula gaan gebruiken.

  Ik hoor bijvoorbeeld dat alle opties uit een zogenaamd pack afzonderlijk meoten geteld worden. Dus als je bijvoorbeeld een autosalon-pack met 2000€ aan opties er gratis hebt bijgekregen, zal die 2000€ bij de prijs van de wagen worden opgeteld.

 • Kan je de update van 23/12 staven met enkele bronvermeldingen? Dit zou inderdaad goed nieuws zijn, maar in de pers die ik gecheckt heb, vind je daarover nog niets terug.

 • Een praktische vraag, om het voordeel alle aard te berekenen…
  Hoe gaat men om met het bedrag dat de werknemer zelf moet betalen aan de werkgever voor extra’s en opties?

 • Mijn baas kocht zich een nieuwe auto en Ik kreeg zijn Mercedes E220 diesel me veel opties.
  Ondertussen is de Mercedes 9 jaar oud en heeft meer dan 400.000 km.
  Met de nieuwe wetgeving zal ik bijna 500 Euro van mijn loon moeten afgeven.
  De auto is nog goed en ik ben hem zeker niet beu maar 500€ voor en auto van 9 jaar lig mij zwaar op de maag !! We zoeken een oplossing maar weten nog niet wat te doen.

 • Jean-paul: een tip. Laat die mercedes aan een andere vennootschap verkocht worden binnen het bedrijf aan lagere prijs. Een 2de hands wagen wordt namelijk op de 2de hands factuur belast.

 • Inderdaad.

  Al wie de laatste weken zijn wagens 2dehands verkocht heeft aan andere vennootschap komt nu bedrogen uit.

  Voor 2de handswagens gaat men nog steeds uitgaan van de cataloguswaarde, dus heb je nu een 2de hands wagen gekocht dan heb je de cataloguswaarde en een leeftijd van 0 jaar aan je broek (leeftijd begint te tellen van de eigen inschrijving van het voertuig)….

 • Wat met een tweedehands wagen die wordt aangekocht als hij reeds ouder dan 5 jaar is. Geldt er dan nog altijd die 70% van de originele aankoopwaarde, of geldt dan wel het factuurbedrag, of geldt dan 100% van de originele aankoopwaarde (aangezien je die wagen nu zelf pas inschrijft). Dit zou willen zeggen dat een wagen van 10 jaar oud, tweede, derde of nog meerdere-hands nog altijd op 100% van de originele aankoopwaarde wordt belast. Terwijl die wagen eigenlijk bijna niets meer waard is. Het is toch niet allemaal duidelijk hoor.

  • Daan,

   De auto die jij voorstelt gaat het hardste getroffen worden.

   Deze zal namelijk aan 100% van de cataloguswaarde belast worden, omdat je hem nu pas inschrijft = 0 jaren leeftijd.

   Dit hebben ze ingebouwd omdat vele ondernemers hun wagens nu waren aan het doorverkopen aan een andere NV om zo het factuurbedrag naar beneden te brengen.

   Deze nieuwe regeling is dus inderdaad zeer nadelig voor 2de handswagens, die je aankoopt, dus dat zal niet snel meer gedaan worden.

   • Volgens mij moet dat de datum van de originele inschrijving zijn. En niet van je eigen eerste inschrijving want dat zou willen zeggen dat een nieuwe wagen evenveel belast wordt dan een tweedehands van meer dan een jaar oud.

    (te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) => waar heb je dat gelezen?

    • Neen het is wel degelijk jou inschrijving en niet de eerste inschrijving van de wagen.

     “Tweedehandswagens die jonger zijn dan één jaar worden belast zoals een nieuwe wagen. Daarna daalt de cataloguswaarde zes jaar lang met 6%, wat uiteraard de belastingen doet dalen. Deze daling in belastingen zal ook gelden voor wagens die nieuw werden aangekocht.”

     (Ik ben zelf SAP HR payroll consultant en moet de nieuwe regels bij vele klanten in het systeem gaan inbouwen. 😉 )

     • awel zoals je zegt, tweedehands die jonger is dan een jaar. Ik heb het over een tweeehands die al meer dan een jaar oud is op het moment dat je hem aankoopt.

 • Per jaar dat de wagen oud (te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) is zal er 6% van de cataloguswaarde afgehaald worden (met een max. meetellend aantal jaren van 5jaar = 70% van de cataloguswaarde).

  VRAAG: 6% van cataloguswaarde … met opties of zonder???

  • inderdaad de factuurprijs van een nieuwe wagen = catalogusprijs + opties + btw (exclusief rekening te houden met kortingen!)

   Ik hoorde op het autosalon dat de meeste automerken dan ook met special leasingmodellen gaan uitkomen, waar de korting reeds mee in de catalogusprijs zal verwerkt worden (en deze enkel voor leasing aangekocht gaan kunnen worden).

 • Ja maar ondernemers, deden dat met ‘relatief’ nieuwe wagens, auto’s van meer dan 5 jaar oud zijn niet interssant voor ondernemers. Het imago wil ook wat he.
  Wat met tweedahands wagen die ingevoerd worden uit bv Duitsland, daar is de cataloguswaarde toch niet van bekend, (de originele aankoopfactuur krijg je toch niet mee) of gaat de fiscus dan voor elke wagen een configuratie doen met alle opties die op de wagen staan, lijkt me niet haalbaar…

 • Waarom blijven Hybride wagens in de kou staan?
  Deze zijn al gauw 20 % duurder dan een niet-hybride wagen en worden dus bestraft omdat ze beter zijn voor het milieu?
  Waar is de logica?

  • Een Auris hybride komt aan het minimumbedrag. Namelijk 100 euro per maand. Een Pruis ook dus ik weet niet wat je hiermee bedoelt.
   Ik vermoed dat de meerprijs van een hybride nog altijd gecompenseerd wordt door de lage co2 factor.

 • Heb momenteel een volvo xc70 en betaal nu 199 euro. Als beloning voor mijn goede prestaties mocht ik eind vorig jaar (zeg december) een wagen kiezen voor een bedrag van 48000 euro incl. btw met een co2 uitsoot van 174

  Dus heb ik voor een range rover evogue gekozen model pure met automaat.
  Leverings termijn +- juni dit jaar.

  Dus volgens de berekening moet ik dan 549 euro ????

  Jawadde!!!!!!!!!!

 • weet zelfs niet wat mijn wagen van cataloguswaarde heeft, is overgenomen van een collega. ben benieuwd dus wat het gaat geven op loonafrekening.
  is wel duidelijk dat de regering weer als een kip zonder kop is bezig geweest. Wat als ik nu terug mijn eigen wagen gebruik en mijn kilometers van hoofdkantoor naar klant doorgeef als beroepsverplaatsing?

 • Ik begrijp de berekening maar de opties zijn me nog niet helemaal duidelijk.
  Als ik in deze tijden van saloncondities een optiepakket van 5000 euro voor 1000 euro krijg. Wordt er in deze formule dan met 5000 of 1000 gerekend?
  Volgens mij weet niemand hier een antwoord op. Alvast niet FOD Financiën.

  • Wat staat er op je factuur.

   Als daar staat:
   catalogusprijs
   + optiepacket van 5000€
   – salonkorting op optiepacket van 4000€
   =factuurbedrag

   Dan zal je de 5000€ mee op je brood in de VAA-berekening krijgen, daar korting niet worden meegerekend. Het hangt er dus helemaal vanaf af, hoe het op je factuur staat.

   • Garages zullen wss in de toekomst ipv die korting zichtbaar te maken, 1 bedrag als waarde voor de opties op de factuur plaatsen.

 • mooie regeling, heb me juist s4 gekocht (dik half jaartje) op mijn bvba. Heb deze voor zeer scherpe prijs (jonge occasie) kunnen kopen in Duitsland en nu komen ze met zo een regeling af. Vrees dat er niets anders opzit dan mijn droomwagen terug te verkopen. Catalogusprijs is gigantisch veel hoger dan dat ik hem betaald heb.
  Dit is echt balen!!!

 • Bij de regeling voor 2de hands stel ik mij toch deze vraag.

  ik koop een tweedehandswagen. Hoe moet ik dan de vroegere cataloguswaarde inschatten? Dan moet je al bijna de factuur van de eerste aankoop gaan opvragen. Of gelijk bij verzekeringen verwijzen naar de referteprijzen in het boekje dat elk jaar uitgegeven wordt?

  Hier kan mijns inziens nog gesjoemeld worden. Of gaan ze bij de overheid bij een controle je wagen uit elkaar halen om te zien welke opties erop zitten?

 • Ik heb een bedrijfswagen vorige jaar gekregen van meer dan 10 jaar oud en een deftige CO2 (meer dan 200g) Wordt die dan ook aan de catalogus prijs nu belast en beschouwd dat hij maar 1 jaar oud is? De catalogusprijs is meer dan 4x zo hoog als wat ervoor betaald is geweest!

  • Wouter, de regeling is -6% per jaar met een minimum van 70% van de catalogusprijs. Voor uw wagen dus aan 70% van de catalogusprijs.

 • Wat met een in 2012 verworven firmawagen zijnde een vw transporter 2.0tdi in lichte vracht uitvoering? Dus een busje met 2 stoeltjes? Wagen is enkele jaren oud. Geldt er voor een camionette zoals deze ook dezelfde regels? Of hoe moet ik dat zien en berekenen?

 • Mijn sociaal sec. zegt Licht Vracht identiek afhouding als personenwagen
  Mercedes Viano 200CDI 186 g/km
  407,56 euro / maand

  wie weet hier meer van aub?

  alvast bedankt

   • klopt niet altijd : voorbeeld: als service man vertrekt men meestal van thuis uit. Je rijdt dus van thuis naar je werk. Dit valt niet onder privé verplaatsing maar zuiver onder werkverplaatsing. men betaalt dus niet !

 • Herman, kan je hier geen app van maken voor ipad/iphone ? Zou interessant zijn op de baan voor accountants/boekhouders

 • Hierboven is nu ook de nieuwe wettekst te vinden het het gaat gelukkig wel degelijk om de eerste inschrijving van de wagen voor het bepalen van de leeftijd.

 • ik heb zoals zo vele vrij beroepers een 1-mans bvba. Kan ik mijn nog te bestellen nieuwe bedrijfswagen (panamera) niet laten inschrijven als ‘poolwagen’. De zetel van mijn vennootschap is thuis en ik wil er gerust al mijn werknemers 😉 mee laten rondrijden. Als ik goed geïnformeerd ben is zo’n wagen wel 100% aftrekbaar. Als er iemand privé mee rijdt (skireis of …) doe ik kilometerregistratie?

  • En daar zitten direct wat nieuwigheden in…

   “Concreet betekent dit dat in voorkomend geval zowel de vrijstelling ten belope van maximum 370 euro (voor aanslagjaar 2013) op het voordeel van alle aard alsook de vrijstelling die in principe kan worden toegekend in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer niet meer kan worden toegepast.”

 • Verleden jaar een jaguar XJ gekocht als firmawagen.
  Auto is van 1994, prijskaatje toen +/- 70 000€.
  Nu moet ik per jaar meer VAA betalen als dat de werkelijke waarde is.
  Mijn enig klein plezier als hardwerkende zelfstandige wordt me afgenomen.
  Vandaag plaat terug gestuurd. Ze kunnen mijn kloten kussen.
  Volgend jaar naar Duitsland,daar regeren ze tenminste met zoals het hoort.

  • Je bent niet alleen. Sinds vorig jaar (eindelijk) een eigen zaak. S320 gekocht van 1999 met een CO2 uitstoot van 275 gr/km, maar slechts 3000€ voor betaald. Is ook mijn enige plezier. mijn verloning werd op het minimum gezet om het bedrijf optimale kansen te geven op succes. Wat als je VAA meer kost dan je nettoloon? Moet ik dan ik het zwart bijklussen om het verschil op te kunnen leggen? Ze mogen mijn plaat ook terughebben (heeft trouwens ook 20€ gekost!).

   • Ben zelf ook startend zelfstandige, werk gemiddeld 80 uren per week,neem nooit vakantie en wordt nu door die k…. sossen nog eens afgezet.Eigenlijk zou er een vakbond voor zelfstandige middenstand moeten komen en dan staken we maandag op onze manier. Voor enkele maanden onze taksopbrengende auto,s aan de kant, plaat terugsturen, zoals ik al deed, en onze rijtaks terugvorderen. Als we met ongeveer 100 000 samenspannen verliezen ze meer als wat de Ripo achtigen beoogde te verdienen.
    Open VLD…SALUU, mij bent ge kwijt. Een Sos ben ik nooit gezeest en niet erg katoliek…. dus we worden WEvers.

    • IK DOE MEE !!! Het wordt inderdaad tijd dat we als zelfstandigen ne keer de koppen bij elkaar steken en de staat aan hun verstand brengen dat dit pure diefstal is ! Iedereen betaalt btw op zijn aankoop, netjes de BIV, jaarlijkse rijtax, … Belastingen heffen op BTW en op kortingen is volgens mij compleet onwettelijk.

     HOE GAAN WE DIT PRACTISCH REGELEN? OPROEP AAN ALLE ZELFSTANDIGE OM EEN ONLINE PETITIE met maatregelen !

     LATEN WE ALS EEN DIT AANPAKKEN OM OVERTUIGKRACHT TE HEBBEN !

     • Er zitten veel kleine zelfstandigen in dezelfde situatie. Persoonlijk heb ik met mijn vrouw een Mercedes S-klasse uit 2001 en een Audi Q7 uit 2006. Samen moeten we 13.000 euro EXTRA betalen aan persoonlijke bijdrage per jaar !! Dit is voor ons de doodsteek.
      Het Neutraal Syndicaat Zelfstandigen (NSZ) neemt hun naam wel heel serieus lijkt het. Ze zijn inderdaad heel neutraal, veel opstand komt daar precies niet.
      Vandaar dat ik een open enquête ben gestart via http//www.iprotest.be
      De site is nog in opbouw, maar je kan je stem alvast uitbrengen.

     • Protest: kan deze site naar de sociale media aub, twitter, facebook, google+, …
      Bedankt voor de moeite.

      Iwan, bedankt voor de info, ik had deze site ook al gelezen…

     • Beste Tim,
      Ik heb zonet een paar buttons op de site gezet zodat je deze eenvoudig kunt sharen op facebook en twitter.

     • ik ben heel content dat je de kennis hebt voor deze site online te zetten, jammer dat we nog niet meer reacties hebben, ondertussen zijn 500+ mails vertrokken, ik hoop dat het volgende dagen gaat beteren…

      LinkedIn kan die er nog bij?

      We zouden iets moeten vinden dat dit aanspreekt en boomt !

     • Tim, bedankt voor het bekend maken van de site. We hebben inderdaad nog niet veel stemmen, maar mensen beginnen de link in facebook te vermelden, dus dat zal wel beteren.
      Er gaan nog wat extra analyses op de site komen en er is zonet ook een forum op geplaatst.
      Hier kunnen bezoekers onderwerpen aanmaken en reacties plaatsen.
      Misschien dat onze regeringsleiders aan al deze informatie wat gaan hebben.

 • Wat ik mij afvraag is hoe de nieuwwaarde van een ingevoerde 2dehands wagen berekend zal worden: op de cataloguswaarde van het land van herkomst (Duitsland) of op de waarde in België (alhowel een aantal modellen en/of opties) hier niet verkrijgbaar zijn…

 • Wat ze hier allemaal aan het flikken zijn in Belgie??? Ik rijd momenteel ook met een mooi wagentje rond en moet daarvoor 7000 euro Vaa bijrekenen. Deze heb ik van eind augustus toen er nog geen sprake was van al deze zever. Nu 8000 km en 4 maanden verder kan ik mijn droom terug verkopen 🙁
  Nu was ik aan het denken tot vorige week; ik heb nog een wagen staan van 1989 wel met een zware motor….laat ons die dan in orde zetten en inschrijven op de zaak. Door die k*tregel van die tweedhands dat er is bijgekomen moet ik dus zogoed als evenveel Vaa betalen voor deze wagen als voor mijn nieuwe. Die auto is gdvdmme 23 jaar oud!

 • yup … = niet normaal!
  (mijn nieuw bestelde wagen moet nog toekomen … vroeger 153 … nu 359 euro)
  is zoals een spel beginnen (bv monopoly) en nadien de spelregels veranderen … bv. vanaf nu is Brussel Nieuwstraat niks meer waard
  gewoon onbegrijpelijk
  EN …. sorry dat ik het moet zeggen … mensen die met een golf-type rijden en ver van ‘t werk wonen (= vee mazoutkost) … krijgen 50euro terug!

 • Allemaal snel beslist en korte termijn planning. Anderzijds, misschien gaan enkele merken beginnen beseffen dat ze eens mogen stoppen met hun prijzen kunstmatig de hoogte in te duwen, gezien firma’s toch maar bleven betalen.
  De catalogusprijs van een audi A4 is de laatste 10 jaar makkelijk 7.000-8.000 € gestegen. Daar zal nu ook eens een einde aan komen. EN ik weet ook wel dat een auto van nu meer inhoud heeft dan een auto van 10 jaar geleden, maar toch.

 • Heeft er iemand een idee hoe je de nieuwwaarde van een uit de vs geimporteerde 2e handse infiniti fx 35 bj2004 te weten komt?

  en indien je met lpg rijdt is je uitstoot dan niet gelijk aan nul?

  die nieuwe regel is echt kak.
  mijn vader rijdt met een mercedes 280se van 24 jaar oud, maar staat wel op de bvba. Dus hier wordt dan ook de nieuwwaarde gebruikt voor de berekening. goe bezig di rupo zou ik zeggen.

 • Help het aanvechten van de nieuwe regering.

  Zorg dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen:
  http://www.iprotest.be

  Doorsturen via sociale media, email, …

  Aan Protest! Een dikke merci voor de geleverde moeite aan deze site!

  • Ik denk dat er weinig woorden voor nodig zijn, om uit te drukken hoe een verkeerd beeld ze weer de buitenwereld ingestuurd hebben met deze kl*te reportage!

   • inderdaad zo denk ik er ook over. In feite gaat het niet over dat soort, die hebben de mogelijkheid om van auto te veranderen wanneer ze willen. Het gaat over de bediende die ineens een pak minder netto-loon krijgt. En die vorig jaar een milieuvriendelijke wagen kreeg en in ruil daarvoor wat meer opties kon nemen. Die mensen kunnen en mogen niet zomaar hun wagen opzeggen.

   • hear hear… Lang geleden dat ik nog eens telefacts heb gekeken en ik denk dat het nu weer lang zal duren.

    Pure sensatie, geen enkele duiding,… Als eindwerk van een journalistiekopleiding, zou je met moeite een 4/20 krijgen voor deze reportage. 😉

 • Hallo ,

  Ik heb een bmw 635d tweedehands gekocht toen hij 3 jaar oud was,nu is hij 4,5 jaar. Moet ik nu bij de berekening de katalogusprijs van een nieuwe ingeven, of het bedrag wat op de aankoopfacktuur staat , het is namelijk maar de helft van een nieuwe……

  • Wel degelijk de NIEUWE catalogusprijs en niet wat je ervoor betaalde.

   Doordat hij 4,5 jaar oud is, zal in de berekening 4*6% = 24% van de nieuwprijs afgaan en houden ze rekening met 76% van de nieuwprijs.

   • Zoiets is onmogelijk nog na te gaan voor oudere wagens – stel ik koop morgen een 15 jaar oude wagen als bedrijfswagen, niemand die daar de originele factuur nog van heeft liggen.

 • Is er eigenlijk al iemand die concreet weet wat er nu gebeurd met oude wagens waar de catalogus prijs niet eenduidig terug te vinden is? Het laatste dat ik gehoord had, was dat de er een catalogusprijs vooropgesteld zal worden en indien je er niet mee akkoord bent, je zelf zal moet bewijzen hoeveel deze concreet is.

 • “De mensen” die de fiscale regels in elkaar knutselen hebben al jaren een (mooie én recente) dienstwagen en dus geen enkel flauw benul wat dat kost, verbruikt of hoe dat fiscaal in elkaar zit. Een hoop politici hebben werkelijk geen enkele notie van wat het is om in de prive te werken met een zuurverdiende bedrijfsauto of pakweg een bvba-tje te runnen. Wat ik heel erg vind, is dat de zogenaamd groene autofiscaliteit voor gevolg heeft dat ik mijn (zuinige!) BMW 520d inruil voor bijvoorbeeld een dikke diesel-bestelwagen of pick-up met dubbele cabine. Met een CO2-uitstoot om U tegen te zeggen. En vooral: in dit land nooit rechtszekerheid op fiscaal vlak, maar als ik tegen een boom plas word ik veroordeeld tot werkstraf en therapie. Ik mag er echt niet over beginnen tobben…

 • En die politiekers rijden zelf met de dikste bakken rond, als die idioten nu eens het voorbeeld gaven…

  Ikzelf heb een 5 maand oude Grand Cherokee 3.0d en een 5 jaar oude Grand Cherokee 6.1 op de zaak staan… Iemand kopen?

 • Ik vraag mij af of ik mij qua auto “uit de belastingwind” kan zetten als mijn bvba enkel nog auto(‘s) huurt ipv koopt. Op dat ogenblik bezit de bvba alvast geen enkele auto. En vooral, als die auto’s dan nog bestelwagens (“lichte vracht”) zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat men op basis van een huurfactuur voor een bestelwagen, een VAA kan toekennen naar privé? Laat staan dan men van een huurwagen kan uitpluizen wat de aankoopwaarde is én welke optiepaketten erop zitten.
  En ik dacht dat bijvoorbeeld een “renting” eigenlijk een huur is…?
  Weten de accountants/fiscalisten onder ons of hier iets in zit?

  • Beste Patrick,

   Deze constructie heeft geen enkele zin. De wet zegt: van het moment dat een onderneming een wagen kostenloos ter beschikking stelt, dient er VAA gerekend te worden. Als de huur door de ondeneming betaald wordt, dient er VAA betaald te worden privé. Indien de huur als particulier betaald wordt, moet er geen VAA meer betaald worden, aangezien u reeds privé de kosten hiervoor draagt. Ook een renting valt onder dit KB.
   http://www.iprotest.be

   • Het maakt niet uit hoe de vennootschap aan die wagen komt, het gaat erover dat jij die prive mag gebruiken.
    Ander idee: prive een klein goedkoop wagentje op de oprit zetten, en dan geen wagen kostenloos ter beschikking stellen vauit de vennootschap… Redelijk doorzichtig, maar verdedigbaar…

    • Daan, dit is correct, dit is een mogelijkheid, MAAR, je moet voor de belastingen alle afgelegde km’s van de wagen die op de vennootschap staat bewijzen (logboek, met data en km’s). Let wel op als je een boete privé maakt … Als zij kunnen bewijzen dat je een fout gemaakt hebt, dien je het VAA met terugwerkende kracht te betalen, dit is nog niet zo erg, maar de boete van 309% is het risico niet waard.

 • Hallo,

  Ik heb een vraagje. Als ik nu mijn firmawagen wagen koop in engeland lhd word mijn wagen dan i.v.m. vaa aan cataloguswaarde van engeland berekend of belgie? Daar er een verschil opzit van ongeveer 12000€ voor dezelfde wagen zonder korting. Het zou gaan om een touring 525d.

 • Ik zit met een mercedes E van 9 jaar met 420.000km.
  51.000€ aankoopwaarde. Vandaag moet ik bijna 400€ maandelijks aan VAA te betalen voor een wagen van 5.000€ werkelijke waarde.
  Dit is niet realistisch en kan alleen in ons apenland.

  Moeten de heren ministers ook VAA betalen ?
  Of het is misschien zijn chauffeur die voor de kosten moet opdraaien.
  Werkelijke waarde

 • Ik zit ook te denken aan een 5p lichte vracht camionette voor in mijn vennootschap (waarvan ik de zaakvoerder ben)
  Prive heb ik nog een A4.

  Mijn bureau is thuis, alle verplaatsingen die ik maak zijn beroepsmatige kilometers, dus ik veronderstel dat ik geen voordeel van alle aard verschuldigd ben. De privekilometers maak ik met de A4.
  Ik kan een Car Policy opstellen waarin staat dat de camionette niet gebruikt mag worden voor prive doeleinden.

  Mijn vraag is: waar ligt de bewijslast? Is het aan mij om te bewijzen dat ik geen enkele privekilometer gebold heb. Of is het eerder aan de fiscus om het tegendeel te bewijzen.

  Wat is waarheid? En waar kan ik die waarheid ergens zelf nalezen? Ik lees hierboven dat je een logboek moet bijhouden voor kilometers gemaakt met zakelijke auto’s maar ik vind daar nergens anders iets van terug.

  Alvast bedankt,
  Bushido

  • Hallo,

   Volgens mij maak je wel een kans.
   “Lichte vracht” is zopas een gespreksonderwerp geweest met mijn boekhoudkantoor. Ze hebben in dit domein àlles al meegemaakt: aanvaarding of net niet. Dus ook hier weer een stuk rechtsonzekerheid. Stel dat je een dure pickup koopt (100% lichte vracht) en daarna wordt er tòch een voordeel alle aard (VAA) berekend… op die hoge waarde én hoge uitstoot van zo’n pick-up. Dàn ben je pas de sigaar.
   Ik ben ook zaakvoerder van een BVBA en heb net beslist om mijn BMW 520d (is net einde leasing) nog wat te houden: gaat mij in VAA 390 EUR meer kosten per jaar. Kan er mee door en ik kijk even de kat uit de boom wat vader fiscus nog verder verzint. Succes!

 • Vroeger werd bij mij het VAA bij de brutowedde opgeteld, de bedrijfsvoorheffing hierop berekend en afgetrokken, en werd het VAA op het einde opnieuw afgetrokken. M.a.w. ik betaalde de belasting op het voordeel in natura.

  Nu met de nieuwe wetgeving wordt bij mij het (hogere) VAA op het einde volledig afgetrokken (het heet trouwens geen voordeel in natura meer maar het bedrag correspondeert wel met de formule). M.a.w. ik betaal dus nu het volledige VAA als een netto contributie, en dus niet langer de belasting op het VAA.

  Is dit normaal? Kan dit?

  • Dit is een wetswijziging. Dus tenzij je je als BLOK verzet tegen deze zaken, zal dit gewoon doorgevoerd worden.

   Ondertussen heb ik al met vele bedrijfsleiders kunnen praten. Uit deze gesprekken kunnen twee vormelijke conclusies getrokken worden:
   – A) ze leggen hun éénvoudigweg neer met het feit dat ze vaak het 5-voudige moeten betalen, ze stellen zich de vraag, wat begin je tegen de wetgeving…
   – B) diegene die helemaal niet de tijd genomen hebben om de wijzigingen te berekenen en gewoon afwachten tot het verdikt valt bij hun aanslagbiljet, …, dan is het schip natuurlijk allang verdronken…

 • Weet hier iemand of een bestelwagen “lichte vracht” als bedrijfswagen even hoog belast wordt dan een gewone personenwagen? Kan hier nergens informatie over vinden.

 • Bent u?
  – particulier met eigen wagen
  – particulier met wagen “de firma”
  – eenmanszaak, zelfstandige
  – zaakvoerder van een vennootschap (bvba, …)

  ik meen dat dit allemaal een verschillende fiscale behandelijng krijgt…

 • ben een leidinggevende werknemer die geen andere keus heeft dan een zware bestelwagen te nemen als bedrijfswagen.

  • “Het voordeel van alle aard, ontstaan door het privégebruik van een lichte vrachtwagen, wordt in tegenstelling tot gewone personenauto’s volgens de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger aangerekend. Volgens de fiscus dient de waarde te worden begroot in het concrete voordeel die een werknemer uit het gebruik haalt, namelijk de concrete besparing die wordt gerealiseerd door het gebruik van de lichte vrachtwagen. De raming van het voordeel zal verschillen naar gelang het type voertuig en de afgelegde kilometers.
   Hoe moet de werkelijke waarde worden geraamd?

   In de praktijk bestaat er geen formule om de werkelijke waarde van het voordeel te berekenen, de onderneming moet de werkelijke waarde van het voordeel in hoofde van de verkrijger ramen. Dit houdt een risico in voor de onderneming (en eventueel voor de verkrijger van het voordeel) aangezien de FOD Financiën de raming kan betwisten in geval van een duidelijke onderschatting van het voordeel. Eventueel kan een onderneming in een concreet geval een ruling aanvragen bij de belastingsadministratie met betrekking tot de werkelijke waarde van het voordeel.”

   Raming dus zelf te bepalen, maar aangeraden om dit met de belastingsadministratie af te spreken.

   • Ik woon in België maar aangezien ik ook een bedrijf in Nl heb en ook nog steeds Nederlander ben, men ik in Nl belastingplichtig voor de personenbelasting. Ik rijd een Belgische firmawagen.
    Hoe wordt nu de vaa berekend?

 • Ik ben geen boekhouder, maar wel al veel jaren zelfstandige met een bvba.

  Ik meen dat die bestelwagen voor het bedrijf een 100% fiscaal aftrekbaar voertuig is. Plus krijgen zij de betaalde BTW volledig terugbetaald. Dit kan anders verlopen als het voertuig niet gekocht, maar in leasing is. Maar op een (lichte) vrachtwagen recupereer je in altijd alle BTW en er is geen beperking of fiscale aftrekbaarheid.
  Bovenvermelde principes tellen ook +/- voor brandstof, onderhoud en herstellingen, verzekering … Dus een lichte vracht is altijd en veruit voordelig in fiscaal opzicht.

  Ingeval van privégebruik is er ook nog het onderwerp “VAA” (voordeel alle aard) wat recent nogal in het nieuws was.
  Dus als u die bestelwagen ook privé mag gebruiken, dan zal er een VAA moeten berekend worden. Een bedrag dat overeenkomt met de waarde van het deel privégebruik van die wagen. Dit telt ook voor bestelwagens (Heeft mijn boekhouder mij onlangs nog verteld).
  Dit VAA is voor u persoonlijk een officieel inkomen en wordt opgeteld bij uw belastbaar inkomen. Ik ken evenwel niet de VAA-berekeningsmethode voor lichte vrachtwagens.
  Màààr er zijn heel wat lichte vrachtrijders die geen VAA krijgen aangerekend.
  Ik denk dat u dit het best overlegt met uw baas en zijn boekhouder of zij het nodig vinden u privégebruik voor dit voertuig aan te rekenen of niet.
  Als u kan hard maken dat u die bestelwagen enkel rijdt vanaf het adres vh bedrijf naar werkbestemmingen, dan is er geen privégebruik. U komt bijvoorbeeld of zogezegd met de fiets naar het werk en vertrekt van daaruit met die bestelwagen…
  Mijn verhaal is misschien niet compleet, maar zeker “in de richting”.

  • Inderdaad dat is ook mijn interpretatie. Let hiermee wel op dat de belastingen het afgesproken VAA tussen werkgever-werknemer voor het gebruik van de lichte vracht kunnen betwisten, dus daarom een mooi compromis vinden, bij het vaststellen ervan.

 • Hallo
  ik heb een vraagje … ik lease mijn wagen zelf (en alle behorende kosten)
  en ik krijg een km-vergoeding van mijn werkgever
  (die wettelijk vastligt op 0,3352 EUR/ km)
  moet ik één of ander document bijhouden naar waar ik allemaal gereden heb voor ‘t werk? iemand een idee? iemand in dezelfde situatie als mij?

 • Indien er echt een gedetailleerd voordeel voor de wagen dient berekend te worden, ga dan eens naar de site autofisc .be
  Het voordeel kan tot in het kleinste detail berekend worden voor alle types van wagens. Dit is eigenlijk een tool voor boekhouders, maar iedereen kan een demo krijgen voor één wagen.
  Zeer mooie tool en zeer gebruiksvriendelijk.

 • Nieuwe update aan rekentool gedaan met de eerste informatie van het ontwerp van Koninklijk besluit voor 2013. Enkel voor benzinewagens wijzigt er dus minimaal iets.

 • VAA voor tweedehandswagens.
  Ik heb een 120D op het oog. Maar de ene komt van België en de andere van Duitsland.

  Wanneer ik de wagen van Duitsland neem en zij hebben niet de catalogusprijs, maar ik heb alleen de factuurprijs van de tweedehands verkoop.
  Hoe wordt dit dan opgelost?

 • De laatste update aan deze blogpost is gebeurd op 23/12/2018 met de laatste info voor de VAA berekening in 2019. Goed nieuws alvast de jaarlijkse aanpassing van de referentiewaardes geeft ditmaal een daling van de VAA. Op de hoogte van de minimumwaarde voor VAA 2019 is het nog wachten tot in januari (in 2018 was deze 109EUR/maand).

  Bij dieselwagens is de referentie CO2 waarde voor het eerst terug gestegen van 86 gram naar 88 gram, voor benzinewagens stijgt het van 105 gram naar 107 gram. Dit door een hogere gemiddelde CO2 uitstoot vorig jaar (1/10/17 -> 30/09/18) door de ontdieseling en SUV-trend.

  • “Goed nieuws” voor jouw spaarpot. Slecht nieuws als we het hebben over de toekomst van onze planeet. Als je het toch over C02 hebt kan je misschien ook de mensen aanmoedigen om ‘t openbaar vervoer te gebruiken, in plaats van verder een systeem te promoten dat negatief is voor de gezondheid en de Aarde?

  • De berekening waarbij je rekening houdt met de batterij voor een hybride is niet helemaal juist. De “valse hybride straf” geldt enkel voor de PHEV’s of plug-in hybrides en niet voor de full hybrids (die je niet kan inpluggen, maar die zichzelf wel automatisch opladen met de motor en de remenergie).

 • Door alle deze aanpassingen jaar na jaar, stel ik ook jaar na jaar de aankoop van een nieuwe wagen uit … lijkt me de ideale manier om het milieu te sparen 🙂

Submit a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.