Dé rekentool voor het berekenen van het VAA bedrijfswagens laat de verschillen zien in de berekening van het VAA tussen 2019 en 2020 voor zowel benzinewagens als dieselwagens. Let op met de aankomende nieuwe WLTP normen (vanaf 1 januari 2021) zal de VAA dan ook gevoelig stijgen voor vele wagens.

Open de rekenmodule in een nieuw scherm

 

Wat is er recent aangepast voor de VAA berekening?

Update 29 december 2021: Het minimumbedrag stijgt in 2022 naar van 1370 naar 1400EUR.

Update 13 december 2021 De nieuwe CO2 referentiewaarden voor 2022 zijn bekend gemaakt. Door de vergroening van het wagenpark zijn deze hard gezakt (benzine: 102 naar 91 gram per kilometer / diesel: 84 naar 75 gram per kilometer) wat dus zorgt voor een stijging van de VAA.

 

Update 18/05/2021 Het is nu beslis dat de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens vanaf 2026 er nog enkel zal zijn voor CO2 vrije wagens (zoals een EV) en dat deze dan op termijn van 100% ook naar 60-70% zal worden afgebouwd. Dat er tegen dan nog wijzigingen gaan komen in de VAA berekening mag je zeker van zijn. En dat er nog iets moet komen om de wegvallende accijnzen op diesel/benzine te compenseren, mag duidelijk zijn…

 

Update 16/12/2020 De nieuwe CO2 referentiewaarden voor 2021 zijn nu bekend gemaakt en door een sterke vergroening van het wagenpark dalen deze ook gevoelig. Dit heeft dan natuurlijk ook een negatieve impact op de VAA berekening voor 2021.

De nieuwe referentiewaarden:

 • Diesel: deze daalt van 91 gram naar 84 gram (-7,7%)
 • Benzine: deze daalt van 111 gram naar 102 gram (-8,1%)

 

Update eind november 2020 is er duidelijk geworden dat de CO2 referentiewaarden vanaf 2022 wordt geplafonneerd op de waarden van 2020  (91gram voor diesel en 111 gram voor hybride/benzine wagens). Er was nog even de vrees dat dit zelfs voor 2020 retroactief zou gebeuren met de waarden van 2019, maar dit is er niet doorgekomen bij de stemming. De kans lijkt aanzienlijk dat we voor 2021 lagere referentiewaarden gaan zien (door meer hybride en elektrische wagens die ingeschreven zijn), waardoor de VAA berekeningen voor 2021 zullen stijgen.

Update op 03/03/2020 met de toevoeging van de officiële lijst fake hybrides, die vanaf 2020 nu fiscaal worden afgestraft.

Update op 11/01/2020 is de info toegevoegd rond de VAA berekening in 2020 (en de minimum VAA van 1360EUR voor 2020 -> 113EUR/maand). Goed nieuws alvast de jaarlijkse aanpassing van de referentiewaardes geeft ditmaal een daling van de VAA.

Wat is er recent aangepast voor de fiscale aftrekbaarheid?

Ook de fiscale aftrekbaarheid (ook voor brandstof) is aangepast, daar deze vanaf 2020 hard daalt (voor vennootschappen en niet voor zelfstandigen). Voorbeeld voor een zeer co2-arme diesel van 3 jaar oud.

Bij dieselwagens is de referentie CO2 waarde voor het eerst terug gestegen van 88 gram naar 91 gram, voor benzinewagens stijgt het van 107 gram naar 111 gram. Dit door een hogere gemiddelde CO2 uitstoot vorig jaar  door de nieuwe WLTP normen, de ontdieseling en SUV-trend.

Voor de hybride wagens zijn er sinds 1/1/2018 grote aanpassingen voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2018.

In de formule voor de berekening van het VAA uit het privé-gebruik van hybride wagens aangekocht vanaf 01/01/2018 zal men dezelfde CO2-waardebepaling hanteren als bij de bepaling van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting:

 • Energiecapaciteit batterij ≥ 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van hybride versie
 • Energiecapaciteit batterij < 0,6 kWh per 100kg autogewicht → CO2 van niet-hybride versie
 • Niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5

aangekocht” = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

Update 22/12/2015
De referentiewaarden van de 2016 VAA rekentool voor de co2 uitstoot van Benzine en dieselwagens zijn verder gezakt met 2 gram en 3 gram naar (89gram voor dieselwagens en 107gram voor benzinewagens). Hierdoor wordt de VAA 2016 voor een wagen weer iets duurder (al profiteren van de meesten ook weer van de veroudering van hun wagen, waardoor deze ook goedkoper wordt in VAA).

Update 22/12/2014
De referentiewaarden voor 2015 voor de co2 uitstoot van Benzine en dieselwagens zijn verder gezakt met 2 grammen naar (91gram voor dieselwagens en 110gram voor benzinewagens).

Update 20/11/2014
Voor de berekening van het VAA in 2015 zijn er reeds verschillende geruchten aan het rondgaan. 1 van de belangrijkste zou het wegvallen van het minimum bedrag zijn, waardoor elektrische/hybride wagens een nog lager fiscaal voordeel voor bedrijfswagens zullen gaan betalen (waar ze momenteel nog minimaal 104Euro betalen per maand.

Update 02/02/2014
Voor 2014 zijn er volgende wijzigingen aan de formule of de referentie uitstootwaarde bekend gemaakt. Het minimale voordeel van alle aard is geïndexeerd voor 2014 naar minimaal 104€/maand. De referentiewaardes voor de co2 uitstoot zijn ook aangepast:

 • Dieselwagens: referentiewaarde verlaagt van 95 naar 93gram CO2 – verhoging VAA dus
 • Benzinewagens: referentiewaarde daalt van 116 naar 112gram CO2 – een gevoelige verhoging dus

Update 18/03/2013
Voor 2013 zijn er volgende wijzigingen aangebracht in de VAA berekening:

 • Dieselwagens: referentiewaarde blijft op 95gram CO2
 • Benzinewagens: referentiewaarde stijgt van 115gram naar 116gram CO2 -> iets minder VAA te betalen dus!

Goed nieuws dus voor alle bedrijfswagenbezitters, daar de jaarlijkse afwaardering met 6% wel van kracht blijft. Voor diegene met een bedrijfswagen ouder tussen 1-4 jaar oud, zal er minder VAA betaald moeten worden.

Update 24/12/2012
Voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) worden ook de bedragen omtrent het voordeel alle aard van bedrijfswagens geïndexeerd. Het minimale voordeel komt daardoor op 1230€ (ipv. 1200€ in 2012). Ook de coëfficiënt in de berekening zal nog worden aangepast begin 2013.

Update 3/10/2012
Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe FAQ omtrent de berekening van het VAA bedrijfswagens online geplaatst en daarin lezen we weer enkele nieuwe wijzigingen (we zijn tenslotte nog maar 3 OKTOBER 😉 ).

Als belangrijkste wijziging is er de catalogusprijs:

 • Hierbij vallen tijdelijke promotionele kortingen weg uit de prijs (waar deze voorheen mee bij de prijs van de wagen werden opgeteld).
 • Optiepakketten die ook beschikbaar zijn voor particulieren (dus geen fleet optiepakketten) mogen ook met de pakketprijs gerekend worden en niet meer afzonderlijk zoals voorheen.

Update 03/04/2012
De afgelopen weken is er nog wat gesleuteld aan het begrip cataloguswaarde:

“cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijke betaalde BTW, zonder rekening te houden met kortingen of verminderingen”.

Let vooral op de passage werkelijke betaalde BTW, dus de BTW die op de factuur staat. Dit kan zeker een verschil gaan uitmaken wanneer gratis optiepacks/kortingen bij de catalogusprijs dienen geteld te worden.

Update 28/02/2012
Nog 2 kleine aanvullingen onder de aandacht brengen:

 • Het VAA van de bedrijfswagen wordt nu per dag berekend en niet meer per maand, dus het (jaarbedrag/366)* aantal dagen van de maand. Dit bedrag gaat dus elke maand wat schommelen voor de meeste werknemers.
 • De wijziging met de 6% aftrek gaat pas in vanaf 1 mei, maar zit reeds in onderstaande rekenmodule vervat.

Update 25/01/2012
Een nieuwe update van de wetgeving om snel nog wat achterpoortjes te sluiten. Per jaar dat de wagen oud (te tellen vanaf jou inschrijvingsbewijs!) is zal er 6% van de cataloguswaarde afgehaald worden (met een max. meetellend aantal jaren van 5jaar = 70% van de cataloguswaarde). Dit zal vooral grote gevolgen hebben voor 2dehandswagens en ten voordele zijn van mensen met firmawagens die tussen de 1-5 jaar oud zijn.

Update 23/12/2011

Na een nachtelijk debat is deze morgen een uitgebreide wetswijziging gestemd met naast de pensioenhervormingen ook de nieuwe wetgeving omtrent de berekening van het VAA voor bedrijfswagens.

Vanuit de vraag-antwoorden van vannacht (debat over de wetteksten) blijkt dat voor een 2de hands wagen het factuurbedrag zal gebruikt worden en dus NIET de nieuwprijs. Dit zal vooral goed in de oren klinken van ondernemers, die als speeltje een 5-10 jaar oude Porsche hebben aangekocht…
Update 04/12/2011
Formule aangepast met nieuwe 2012 fiscale waarden aan de hand van de begroting van Di Rupo1.

De formule gaat nu rekening houden met de nieuwprijs van de wagen (inclusief btw en opties!) en gaat geen onderscheid maken van of je minder/meer dan 25 km van je werkplek woont. De enige grote onduidelijkheid is het begrip “cataloguswaarde”.

Wie de formule zelf wilt narekenen voor een wagen met CO-uitstoot van meer dan 95gr (bij een benzine wagen dien je 115gr te nemen): (( ‘prijs’ *(((( ‘co’ – 95)* 0.1)+ 5.5)/100))*0.857143)/12

De nieuwe formule voor 2012 kort uitgelegd:
cataloguswaarde wagen * 5,5% (voor elke gram CO2-uitstoot extra boven het gemiddelde van 95gram uitstoot komt er 0,1% bij.

Van dit bedrag neem je 6/7de , waarna je door 12 dient te delen om het maandbedrag te bekomen.

Update 25/1/2012:
De aangepast wettekst:

Art 159
In de verantwoording van het amendement nr 2 bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is geworden, wordt met de betrekking tot de definitie van het begrip ‘cataloguswaarde’ het volgende vermeld (DOC53 1952/004 blz 26):

“onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehandswagens of wagens in leasing”.

Er is gebleken dat die definitie in het geval van tweedehandsvoertuigen kan leiden tot een ongewilde discriminatie omdat een dergelijk voertuig uiteraard minder waard is dan een voertuig in nieuwe staat.

Een dergelijke discriminatie is niet verantwoord. Derhalve stelt de regering voor om in artikel 36 §2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (WIB92) een bijkomende definitie in te voegen wanneer het voertuig waarvoor de voordelen van alle aard moeten worden berekend géén nieuw voertuig is. Voor die voertuigen kan dan worden gesteund op de catalogusprijs van het voertuig bij particuliere verkoop, inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno.

Bij aankoop van een tweedehandsvoertuig zal bovendien sneller een catalogus met de oorspronkelijke prijs bij verkoop in nieuwe staat worden teruggevonden dan een kopie van de oorspronkelijke factuur van verkoop in nieuwe staat. (!!!)

De huidige definitie blijft van toepassing voor de nieuwe voertuigen omdat deze definitie rekening houdt met de werkelijke waarde van het voertuig.

Aangezien alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, wordt de cataloguswaarde aangepast met een percentage dat rekening houdt met het aantal maanden die zijn verlopen na de eerste inschrijving van het betrokken voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen.

De Percentages zijn de volgende:

van 0-12 maanden = 100%
van 13 tot 24 maanden = 94%
van 25 tot 36 maanden= 88%
van 37 tot 48 maanden= 82%
van 49 tot 60 maanden= 76%
vanaf 61 maanden= 70 %

Op die manier wordt ten allen tijde rekening gehouden met een objectief vastgestelde waarde voor alle voertuigen .

Deze berekening zal in de bedrijfsvoorheffing slechts worden toegepast op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 mei 2012.

Share.

Marketing strateeg en docent (Thomas More/UHasselt). Sinds 2002 reeds techblogger. Freelancer vanuit Dailybits rond SEO/HubSpot/Marketing strategie/GDPR/... en daarnaast ook gewoon papa thuis.

Abonneer
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

161 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments