Overwinning voor affiliates in de reissector

De standaard (ook “De tijd” brengt dit nieuws, maar hun pay-wall houdt me tegen naar hen te linken) brengt vandaag het goede nieuws dat de vergunningsplicht voor reisbureaus tegen 2014 geleidelijk zal verdwijnen.

Bijna alle politieke partijen steunen een wetsvoorstel hiervan en luiden eindelijk de modernisering van de reissector in voor ons land.

Hoewel deze vergunningsplicht de afgelopen tientallen jaren zorgden voor een goede bescherming van de consument, werd deze ook misbruikt door de vereniging van reisbureaus VVR om de reissector volledig afgesloten te houden voor nieuwkomers.

Zo waren er de tientallen rechtzaken van VVR tegen:

Vooral die laatste rechtzaken hebben de politiek in beweging gebracht en met dank aan o.a. uiteenzetting van Bart van Barvee in het Vlaamse parlement is duidelijk geworden dat Vlaanderen hopeloos achterstaat tov. de reissector in Nederland.

Zogenaamde affiliate-websites gaan de consument informeren en doorverwijzen naar de website van de reisaanbieder in ruil voor een vergoeding. Ook met Dailybits heb ik een dergelijk programma lopen op 1 van mijn websites en deze materie was dan ook van belang voor mezelf. Zo diende een affiliate-website volgens de letter van de wet ook een vergunning aan te vragen, wat inhield dat 1 van de werknemers minstens zoveel jaar ervaring had bij een ander vergund reisbureau en men lid was van het VVR.

Na de goedkeuring van het nieuwe reisdecreet zullen affiliates/reisbemiddelaars reeds vrijgesteld worden van de vergunningsplicht. In een volgende fase tegen 2014 zal de vergunningsplicht verdwijnen en zou een zelf-regulerend keurmerk (naar Nederlands model) op poten moeten gezet worden.

Een goede zaak dus voor de internetwereld, die nu zijn achterstand kan inhalen op Nederland. Een voorbeeld (van bevriende Nederlandse uitbaatster) van een Nederlandse website, die momenteel vergunningsplichtig zou zijn als hij op een .be domein draaide, kan je hier vinden.

De gewraakte website zomerbrochure.be van Barvee die mee de afschaffing in gang heeft gezet:

Herman Maes - online marketeer DPO freelancer

Herman

Marketing strateeg en docent (Thomas More/UHasselt). Sinds 2002 reeds techblogger. Freelancer vanuit Dailybits rond SEO/HubSpot/Marketing strategie/GDPR/... en daarnaast ook gewoon papa thuis.